Disputationer Disputation: Emilia Rotstein

2022-12-02 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Erna Möllersalen, NEO, Blickagången 17

Pelvic Floor Dysfunction after Childbirth - symptoms, diagnosis, treatment

Huvudhandledare

Docent Gunilla Tegerstedt
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för Obstetrik och Gynekologi

Bihandledare

Docent Gunilla Ajne
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för Obstetrik och Gynekologi

Professor Angelica Lindén Hirschberg
Institutionen för Kvinnor och Barns Hälsa – KBH
Enheten för Neonatologi, Obstetrik och Gynekologi

Professor Helena Lindgren
Sophiahemmet Högskola
Karolinska Institutet
Institutionen för Kvinnor och Barns Hälsa – KBH
Enheten för Neonatologi, Obstetrik och Gynekologi

Fakultetsopponent

Docent Eva Uustal
Linköpings universitet
Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Avdelningen för Obstetrik och Gynekologi

Betygsnämnd

Masoumeh Rezapour Isfahani
Uppsala universitet

Docent Sophia Brismar Wendel
Karolinska Institutet
Institutionen för Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Enheten för Obstetrik och Gynekologi

Professor Elisabeth Epstein
Karolinska Institutet
Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Enheten för Kvinnosjukvård

Kontakt

Emilia Rotstein Anknuten till Forskning