Disputationer Disputation - Emil Najjar

2020-03-20 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Föreläsningssal Torsten N Wiesel, J3:04

Hemodynamics, echocardiography, and biomarkers in different heart failure phenotypes

Huvudhandledare:
Professor Lars H Lund
Institutionen för medicin
Avdelningen för kardiologi

Opponent:
Professor Torbjorn Omland
Akershus University Hospital
Center for Heart Failure Research