Disputationer Disputation: Emil Bluhme

2024-09-13 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Konferenssal Gene, NEO-huset, Blickagången 16

Strategies for Expanding Organ Availability and Improving Transplant Outcomes

Huvudhandledare

Docent Carl Jorns
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för transplantationskirurgi

Bihandledare

Docent Ewa Ellis
Karolinska Institutet
Institutionen for klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för transplantationskirurgi

Medicine doktor Ewa Henckel
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för pediatrik

Professor Stephen Strom
Karolinska Institutet
Institutionen för laboratoriemedicin
Avdelningen för patologi

Fakultetsopponent

Professor Constantino Fondevila
University of Barcelona
Hospital Universitario La Paz
Madrid, Spain

Betygsnämnd

Docent Tomas Lorant
Uppsala Universitet
Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Enheten för transplantationskirurgi

Universitetslektor Andreas Ohlin
Örebro Universitet
Institutionen för medicinska vetenskaper

Professor Helene Engstrand Lilja
Karolinska Institutet
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Avdelningen för  barnonkologi och barnkirurgi

Kontakt

Emil Bluhme Doktorand