Disputationer Disputation - Emelie Mälstam

2023-12-08 9:30 Add to iCal
Campus Flemingsberg H2, Alfred Nobels Allé 23, Huddinge och zoom
Grafisk illustration av ihopsnörade klossar
Klossar Foto: Aina von Segbaden

Make My Day – Exploring engaging occupations in stroke prevention and promotion of health

Vänligen observera att disputationen hålls på svenska.

Huvudhandledare:

Ann-Helen Patomella, Docent, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Avdelningen för Arbetsterapi

Bihandledare:

Eric Asaba, Docent, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Avdelningen för Arbetsterapi

Susanne Guidetti, Professor, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Avdelningen för Arbetsterapi

Elisabet Åkesson, Adjungerad Lektor, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Avdelningen för Neurogetriatrik

Opponent:

Qarin Lood, Docent, Göteborgs Universitet, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Sektionen för Hälsa och Rehabilitering

Betygsnämnd:

Maria Haak, Professor, Högskolan Kristianstad, Fakulteten för Hälsovetenskap, Avdelningen för Sjuksköterskeutbildningarna och Integrerad Hälsovetenskap

Patrik Wennberg, Docent, Umeå Universitet, Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin, Enheten för Allmänmedicin

Stephanie Bonn, Senior Forskningsspecialist, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Avdelningen för Klinisk Epidemiologi

Kontakt

Profile image

Emelie Mälstam

Doktorand vid avdelningen för arbetsterapi