Disputationer Disputation: Emelie Foord

2021-05-28 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Månen (9Q), Alfred Nobels Allé 8, plan 9. Även via Zoom.

Mapping the immune landscape in solid tumors – implications for immunotherapy

Zoom https://ki-se.zoom.us/j/61123756491

Huvudhandledare

Professor Michael Uhlin
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för transplantationskirurgi

Bihandledare

Docent Victor Levitsky
Targovax

Professor Jonas Mattsson
Karolinska Institutet
Institutionen för onkologi-patologi

Docent Andreas Lundqvist
Karolinska Institutet
Institutionen för onkologi-patologi

Fakultetsopponent

Professor Adrian Hayday
King’s College London
Peter Gorer Department of Immunobiology

Betygsnämnd

Docent Jakob Michaelsson
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin

Docent Cecilia Götherström
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik -CLINTEC

Docent Sarah Mangsbo
Uppsala Universitet
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Kontakt

Emelie Foord Anknuten till Forskning