Disputationer Disputation: Emelie Carlestål

2024-06-14 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Rolf Luft Auditorium, L1:00, Anna Steckséns gata 53

Clinical and radiological features of thoracic aortic disease

Opponent

Alexander Wahba, NTNU, Trondheim, Norge

Betygsnämnd

Peter Gillgren, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, SÖS, Karolinska Institutet

Bo Carlberg, Institutet för folkhälsa och klinisk medicin, Karolinska Institutet

Sandra Lindstedt, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet

Huvudhandledare

Christian Olsson, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

Bihandledare

Anders Franco-Cereceda, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet