Disputationer Disputation Elsa Pihl

2024-03-15 9:00 - 13:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus Entrévägen 2, föreläsningssal Hjärtat, målpunkt J, plan 5. Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/62377419465

Proximal hamstring avulsions, surgery or not?

Huvudhandledare:
Carl-Johan Hedbeck, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare:
Olof Sköldenberg, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Kenneth B Jonsson, Uppsala Universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Betygsnämnd:
Rikard Wedin, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK)
Martin Hägglund, Linköpings Universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård
Hanna Björnsson Hallgren, Linköpings Universitet, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

Opponent:
Professor Gino Kerkhoffs, Sportstraumatology, University of Amsterdam, The Netherlands

ZOOM: https://ki-se.zoom.us/j/62377419465

 


 

Kontakt

Elsa Pihl Doktorand