Disputationer Disputation: Ellinor Berglund

2020-12-18 9:00 Add to iCal
Södersjukhuset Årsta Aula

Dispatch of lay responders to out-of-hospital cardiac arrests

Huvudhandledare

Med Dr Mattias Ringh

Institutionen för medicin, Solna

Opponent

Professor Claes Held

Uppsala Universitet