Disputationer Disputation: Elisabet Engström

2021-03-26 12:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Föreläsningssal C1:87, alternativt via Zoom

Neurophysiological Conditions for Hearing in Children Using Hearing Aids or Cochlear Implants – An Intervention and Follow-Up Study

Deltagande via Zoom

https://ki-se.zoom.us/j/66841059877?pwd=L2pSeG5tVkdwUmZGVmYxN1BtbVV3Zz09

Huvudhandledare

Docent Inger Uhlén
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för ÖNH-sjukdomar

Bihandledare

Professor Björn Lyxell
Linköpings Universitet
Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL)
Avdelningen för handikappvetenskap

Fakultetsopponent

Professor Teija Kujala
University of Helsinki
Department of Psychology and Logopedics
Cognitive Brain Research Unit and Faculty of Medicine

Betygsnämnd

Docent Marie-Louise Andersson Barrenäs
Umeå Universitet
Institutionen för klinisk vetenskap
Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Docent Måns Eeg-Olofsson
Göteborgs Universitet
Sahlgrenska Akademin
Avd. för öron-, näs- och halssjukdomar

Docent Maria Dahlin
Karolinska Institutet
Institutionen för Kvinnor och Barns Hälsa
Enheten för neuropediatrik