Disputationer Disputation Elin Lindsäter

2020-02-14 14:00 Add to iCal
Annan Hörsalen på Gustavsbergs vårdcentral, Gustavsberg

Titel: Cognitive Behavioral Therapy for Stress-Related Disorders

Huvudhandledare:

Docent Erik Hedman-Lagerlöf, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:

Professor Mats Lekander, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Docent Brjánn Ljótsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Professor Torbjörn Åkerstedt, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent:

Professor Ulrica von Thiele Schwarz, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME), Karolinska Institutet

Betygsnämnd:

Professor Anna Stigsdotter Neely, Institutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstads Universitet

Docent Victoria Blom, Enheten Fysisk aktivitet och hälsa, Gymnastik- och idrottshögskolan

Professor Örjan Sundin, Institutionen för psykologi och socialt arbete, Mittuniversitetet

 

Språk: Svenska

Kontakt

Elin Lindsäter Postdoktorala studier