Disputationer Disputation: Elin Jakobsson

2021-09-01 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Alfred Nobels allé 23, sal H2 samt via Zoom

Välkommen till Elin Jakobssons disputation med titeln "Voices in the Wake of eHealth: Older Adults’ and Occupational Therapists’ Perceptions of using Information and Communication Technology".

Huvudhandledare

Docent Camilla Walles Malinowsky, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för arbetsterapi.

Bihandledare

Professor Louise Nygård, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för arbetsterapi.

Professor Anders Kottorp, Malmö Universitet, fakulteten för hälsa och samhälle.

PhD Stefan Lundberg, KTH, skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

Opponent

Senior professor Synneve Dahlin-Ivanoff, Göteborgs universitet, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, centrum för åldrande och hälsa; AGECAP, sektionen för psykiatri och neurokemi

Betygsnämnd

Professor Maria Haak, högskolan Kristianstad, faktulteten för hälsovetenskap, forskningsplattformen Hälsa i samverkan.

Professor Pernilla Hillerås, Röda Korsets högskola, hälsovetenskapliga institutionen.

Docent Maria Hägglund, Uppsala universitet, institutionen för kvinnors och barns hälsa, sektionen för hälsovetenskap.

Kontakt

Elin Jakobsson Anknuten till Forskning