Disputationer Disputation: Elias Uhlin

2019-11-22 9:30 - 23:59 Add to iCal
Campus Solna Hörsal CMB, Berzelius väg 21, Karolinska Institutet, Stockholm

Välkommen till Elias Uhlins disputation - "Human induced pluripotent stem cells in regenerative medicine" - kl. 09:30 i Hörsal CMB, Berzelius väg 21, Solna.

Titel

"Human induced pluripotent stem cells in regenerative medicine"

Författare

Elias Uhlin, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Huvudhandledare

Anna Falk, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Bihandledare

Malin Kele, Karolinska Institutet, Institutet för neurovetenskap

Opponent

Anders Lindahl, Göteborgs universitet, Institutionen för laboratoriemedicin

Betygsnämnd

Katarina Le Blanc, Karolinska Institutet, Institutionen för laboratoriemedicin, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Ras Trokovic, University of Helsinki, Department of Stem Cells and Metabolism

Sergey Rodin, Uppsala universitet, Institutionen för kemi

Kontakt

Elias Uhlin