Disputationer Disputation. Elias Diarbakerli

2019-05-17 13:00 - 13:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Erna Möllersalen, NEO-huset, Karolinska Institutet Blickagången 16, entréplan, Campus Flemingsberg

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik,
Enheten för ortopedi och bioteknologi, Karolinska Institutet

DISPUTATION

Elias Diarbakerli

Quality of life, physical activity and bone health in
idiopathic scoliosis

Fredagen den 17 maj 2019, kl. 13.00
Erna Möllersalen, NEO-huset, Karolinska Institutet
Blickagången 16, entréplan, Campus Flemingsberg

Huvudhandledare: Fakultetsopponent:
Docent Paul Gerdhem
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap,
Intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för ortopedi och bioteknologi
Professor Jens Ivar Brox
University of Oslo
Institute of Clinical Medicine
Department of Physical Medicine
and Rehabilitation
Bihandledare: Betygsnämnd:

Docent Allan Abbott
Linköpings universitet
Institutionen för medicin och hälsa
Avdelningen för fysioterapi

Med dr Anna Grauers Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap,
Intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för ortopedi och bioteknologi

Docent Ingrid Bergström
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap,
Intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för ortopedi och bioteknologi

Docent Bengt Sandén
Uppsala Universitet
Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Avdelningen för ortopedi

Docent Marketta Henriksson
Karolinska Institutet
Institutionen för fysiologi och farmakologi
Avdelningen för arbetsfysiologi

Docent Helena Saraste
Karolinska Institutet
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Avdelningen för ortopedi

Välkomna!

Dokument