Disputationer Disputation: Elena Tseli

2019-08-30 9:30 - 23:59 Add to iCal
Campus Flemingsberg Alfred Nobels allé 23, sal H2

INTERDISCIPLINARY REHABILITATION IN PATIENTS WITH CHRONIC PAIN - Prognostic factors and effectiveness

Huvudhandledare

Björn Äng, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi

Bihandledare

Wim Grooten, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi

Björn Gerdle, professor, Linköpings Universitet                    

Opponent

Pernilla Åsenlöf, professor, Uppsala Universitet

Betygsnämnd

Anne Söderlund, professor, Mälardalens Högskola

Carl Molander, docent, Karolinska Institutet

Iben Axén, docent, Karolinska Institutet

Kontakt

Elena Tseli

Adjunkt
Fysioterapi
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle