Disputationer Disputation Domitilla Di Thiene

2019-06-14 9:00 Add to iCal
Campus Solna Andreas Vesalius, Berzelius väg 3

Titel:

Pathways to labour market marginalisation  - aspects of common mental disorders, migration status and age

Huvudhandledare:

Professor Ellenor Mittendorfer-Rutz, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:

Professor Kristina Alexanderson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Professor Jari Tiihonen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Professor Giuseppe La Torre, Department of Public health and Infectious diseases, Sapienza University of Rome

Opponent:

Professor Simon Øverland, Department of Psychosocial Sciences, University of Bergen

Betygsnämnd:

Professor emerita Christina Hultman, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet  

Professor Eskil Wadensjö, Institutet för social forskning, Stockholms Universitet

Docent Karin Engström, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

Kontakt