Disputationer Disputation - Desirée Loikas

2021-03-26 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Zoom based - Jan Lindsten A4:04

“Sex- and Gender Aspects in Drug Utilization”

Zoom meeting:

https://ki-se.zoom.us/j/62888249309

Huvudhandledare:

Björn Wettermark, docent
Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet samt professor, Uppsala universitet, institutionen för farmaci, farmakoepidemiologi

Opponent:

Cecilia Stålsby Lundborg, professor
Karolinska Institutet, institutionen för global folkhälsa

Bihandledare:

Karin Schenck-Gustafsson, senior professor
Karolinska Institutet, institutionen för medicin, Solna

Mia von Euler, professor
Örebro universitet, institutionen för medicinska vetenskaper

Pia Bastholm Rahmner, med.dr
Karolinska Institutet, institutionen för laboratoriemedicin, klinisk farmakologi

Betygsnämnd:

Gunnar Nilsson, professor
Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 

Ann-Charlotte Mårdby, docent
Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin

Karin Leander, docent
Karolinska Institutet, institutet för miljömedicin