Disputationer Disputation: David Megyessi

2023-06-09 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna J3:12 Nanna Svartz, BioClinicum, Solnavägen 30

Titel: "Suggested Next Steps to Prevent Cervical Cancer after Surgical Treatment for High-grade Cervical Dysplasia"

Huvudhandledare

Miriam Mints, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa (KBH), avdelningen för neonatologi, obstetrik och gynekologi

Bihandledare

Ellinor Östensson, doktor, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa (KBH), Avdelningen för Neonatologi, obstetrik och gynekologi

Susanna Alder, doktor, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa (KBH), Avdelning för Neonatologi, obstetrik och gynekologi

Opponent

Tina Dalianis, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för onkologi-patologi

Betygsnämnd

Arne Wikström, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin Solna, avdelningen för Dermatologi och venereologi

Ilona Lewensohn-Fuchs, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för laboratoriemedicin, avdelningen för Klinisk mikrobiologi

Gisela Helenius, docent, Örebro Universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Kontakt

David Megyessi
e-post: david.megyessi@ki.se

Kontakt

David Megyessi Postdoktorala studier