Disputationer Disputation: Daniela Swanberg

2021-05-31 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna CCK Lecture hall, R8:00

Assessment of prognostic factors of prostate cancer: limitations and possibilities of morphology

Opponent

Docent Michael Häggman, Uppsala universitet, institutionen för kirurgiska vetenskaper

Betygsnämnd

Docent Johan Botling, Uppsala universitet, institutionen för immunologi, genetik och patologi  
Docent Andreas Lundqvist Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi 
Docent Ingrid Ehren, Karolinska Institutet, institutionen för molekylär medicin och kirurgi 

Handledare

Professor Lars Egevad, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
PhD Johan Lindberg, Karolinska Institutet, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Välkommen!

Kontakt