Disputationer Disputation: Daniel Oliveira

2021-09-09 14:30 - 23:59 Add to iCal
Campus Solna Nanna Svartz J3:12, BioClinicum, Akademiska Stråket, Karolinska sjukhuset, Solna

Titel: Unraveling the role of NOTCH3 dysfunction in disease and for therapy development: a focus on CADASIL

Huvudhandledare

Docent Helena Karlström, Karolinska institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap, och samhälle, Sektionen för neurogeriatrik

Bihandledare

Docent Johan Lundkvist, AlzeCure Foundation Sinfonia Biotherapeutics AB och Karolinska institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap, och samhälle, Sektionen för neurogeriatrik (anknuten).

Professor Matti Viitanen, Karolinska institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap, och samhälle, Sektionen för neurogeriatrik (anknuten).

Opponent

Assistant Professor Joseph Arboleda-Velasquez, Harvard Medical School, Schepens Eye Research Institute, Department of Ophthalmology.

Betygsnämnd

Docent Anna Dimberg, Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi.

Docent Katarina Nägga, Linköpings universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård.

Professor Lars Holmgren, Karolinska institutet, Institutionen för onkologi-patologi.

Zoom

Välkommen att delta via Zoom.

Kontakt