Disputationer Disputation: Dandan Song

2021-09-15 9:30 - 23:59 Add to iCal
Campus Flemingsberg DNA och Zoom

Välkommen på Dandan Songs disputation med titeln:
"A multi-omics approach to reveal critical mechanisms of activator protein 1 (AP-1) in cancer"

Opponent:

Jorma Palvimo, Institute of Biomedicine, University of Eastern Finland

Betygsnämnd:

Joëlle Rüegg, Uppsala universitet och KI
Staffan Strömblad, KI
Linda Sofie Lindström, KI

Huvudhandledare:

Cecilia Williams, KTH Royal Institute of Technology och Institutionen för biovetenskaper och näringslära, KI

Bihandledare:

Chunyan Zhao, KI
Lars-Arne Haldosen, KI

Betygsnämndens ordförande:

Ivan Nalvarte, KI

Anslut till Zoom

MötesID: 642 4701 8417

Lösen: 644644

Kontakt

Dandan Song