Disputationer Disputation: Dan Jacobson

2020-11-06 9:00 Add to iCal
Astrid Lindgrens barnsjukhus Skandiasalen, Q3:01 (hiss QA) Karolinska vägen 37A GKS

Cerebral Palsy: Studies on Health and Social Outcomes in Young Adulthood, and on Treatments for Spasticity and Pain

Disputation: Dan Jacobson

Cerebral Palsy: Studies on Health and Social Outcomes in Young Adulthood, and on Treatments for Spasticity and Pain

Välkommen till Dan Jacobsons disputation fredagen den 6 november 2020 kl 09.00

Plats: Skandiasalen, Q3:01 (hiss QA), Karolinska vägen 37A, ”Gamla” Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna.

Det går även bra att delta online via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/61269227439

Huvudhandledare: Docent Kristina Tedroff, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Opponent: Professor Jan Willem Gorter, McMaster University, Department of Pediatrics, CanChild

Bihandledare:

  • Med. dr. Kristina Löwing, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Med. dr. Markus Castegren, Uppsala Universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Betygsnämnd:

  • Docent Elisabet Rodby Bousquet, Lunds Universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
  • Professor Kristian Borg, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
  • Docent Kirsten Holmberg, Uppsala Universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap