Disputationer Disputation: Dag Holmberg

2019-06-05 10:00 - 10:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Nanna Svartz, J3:12, Bioclinicum, Solnavägen 30

Barrett's esophagus and gastroesophageal reflux in relation to esophageal adenocarcinoma

Opponent

Jan Hatlebakk, Universitetet i Bergen

Betygsnämnd

Anders Thorell, Karolinska Institutet

Peter Thelin Schmidt, Karolinska Institutet

Jakob Hedberg, Uppsala Universitet