Disputationer Disputation Claire Micaux

2021-02-26 13:00 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen, Tomtebodavägen 18A, Solna, samt på Zoom

Web-based support for young adults with reproductive concerns following cancer – development, process and outcome evaluation of a self-help psychoeducational intervention

Huvudhandledare:
Docent Claudia Lampic, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Bihandledare:
Docent Lena Wettergren, Uppsala Universitet, Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap
Docent Lars E. Eriksson, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Fakultetsopponent:
PhD Joanne Woodford, Uppsala Universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Betygsnämnd:
Docent Brjánn Ljótsson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap
Professor Sussanne Börjeson, Linköpings Universitet,Institutionen för hälsa, medicin och vård
Professor Karin Enskär, Malmö Universitet, Institutionen för vårdvetenskap