Disputationer Disputation Christina Kaijser Alin

2020-11-25 13:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Lokal Gene, Neohuset, Blickagången 16, KI

”Identification and treatment of back pain in elderly women with osteoporosis”

Huvudhandledare

Helena Salminen, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för allmänmedicin och primärvård

Bihandledare

Ann-Charlotte Grahn Kronhed, Linköpings universitet, Institutionen för Hälsa medicin och vård, Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård

Opponent

Anna Holmberg, Lunds universitet

Betygsnämnd

Karin Hellström, Uppsala universitet

Lars Borgquist, Linköpings universitet

Elisabeth Rydwik, Karolinska Instituttet

Var med via Zoom

Disputationen kommer att sändas via Zoom:  https://ki-se.zoom.us/j/67495017391