Disputationer Disputation Christina Ekenbäck

2024-02-02 9:00 - 13:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus Aulan, Entrévägen 2, Danderyds sjukhus

Pathophsyiology of myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries and takotsubo syndrome

Huvudhandledare:
Jonas Spaak, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare:
Per Tornvall, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Jonas Persson, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Claes Hofman-Bang, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Betygsnämnd:
Marcus Ståhlberg, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna
Frida Dangardt, Göterborgs Universitet,  Institutionen för medicin
Jan-Erik Karlsson, Linköpings Universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård

Opponent:
Jonatan Oras, Göterborgs Universitet,  Institutionen för kliniska vetenskaper

Kontakt

Christina Ekenbäck Doktorand