Disputationer Disputation: Christina Dintica

2020-05-08 13:30 Add to iCal

"Oral Health & Olfactory Function: What can they tell us about Cognitive Ageing?"

Disputationen kan följas via Zoom med länken https://ki-se.zoom.us/j/64078055163 

Handledare:

Weili Xu, Karolinska institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Aging Research Center

Bihandledare:

Nancy Pedersen, Karolinska institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Inger Wårdh, Karolinska institutet, Institutionen för odontologi

Debora Rizzuto, Karolinska institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Aging Research Center

Opponent:

Claire Murphy, San Diego State University, Department of Psychology

Betygsnämnd:

Lena Kilander, Uppsala Universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Marie Hasselberg, Karolinska institutet, Institutionen för global folkhälsa

Kåre Buhlin, Karolinska institutet, Institutionen för odontologi

Kontakt

Christina Dintica Anknuten till Forskning