Disputationer Disputation Christina Andersson

2023-02-10 9:00 Add to iCal
Campus Solna Atrium, Nobels väg 12b, Solna

Titel: Compassionate mind training and its relationship with perceived stress, poor mental health, self-compassion and benevolence.

Huvudhandledare 

Docent Walter Osika, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Professor Stefan Einhorn, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet

Docent Emma Stenström, Institutionen för företagande och ledning, Handelshögskolan 

Docent Christin Mellner, Institutionen för psykologi, Stockholm universitet

Opponent 

Professor Lance McCracken, Institutionen för psykologi, Uppsala University 

Betygsnämnd 

Docent Vendela Zetterqvist,  Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet 

Professor Göran Kecklund, Institutionen för psykologi, Stockholms universitet

Docent Mats Jong, Institutionen för hälsovetenskaper, Mittuniversitetet 

Kontakt

Christina Andersson Doktorand