Disputationer Disputation: Chenfei He

2021-05-28 9:00 Add to iCal
Online Ragnar Granit, Biomedicum, Karolinska Institutet, Solna

Välkommen till Chenfei Hes disputation fredagen den 28 maj 2021, i Biomedicum. Avhandlingens titel är "Pattern recognition and iNKT cell regulation of B cell activation". Du kan även delta vid mötet via Zoom.

Delta via Zoom

Du kan delta vid mötet via Zoom.

Mötes-ID: 634 3828 5630

Lösenkod: 847635

Titel

"Pattern recognition and iNKT cell regulation of B cell activation"

Författare

Chenfei He, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Opponent

Mohini Gray, Edingburg University, Centre for Genomic and Experimental Medicine, Centre for Inflammation Research, Skottland

Huvudhandledare

Mikael Karlsson, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Bihandledare

Jonathan Coquet, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Daniel Ketelhuth, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin Solna

Betygsnämnd

Johan Sandberg, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin Huddinge

Marie Larsson, Linköpings universitet, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)

Peder Olofsson, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin Solna

Kontakt

CHENFEI HE