Disputationer Disputation: Charlotte Weiner

2023-12-06 9:00 Add to iCal
Campus Solna Eva & Georg Klein föreläsningssal, Biomedicum

Titel: "Moral Dilemmas and Ethics Support in Childhood Cancer Care - A Relational Perspective."

Huvudhandledare

Cecilia Bartholdson, Med Dr, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet.

Bihandledare

Pernilla Pergert, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet.

Bert Molewijk, professor, Department of Medical Humanities, Amsterdam University Medical Center, Location VUmc, Amsterdam, the Netherlands, Center for Medical Ethics, University of Oslo, Norway. 

Anders Castor, Med Dr, Divisionen för onkologisk och hematologisk pediatrik, Lunds Universitet. 

Opponent

Tove Godskesen, docent, Marie Cederschiöld högskola och Uppsala Universitet. 

Betygsnämnd

Niklas Juth, professor, Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap, Centrum för forsknings- och bioetik, Uppsala Universitet. 

Helena Hansson, docent, Institutionen för kvinnors, barns och familjers hälsa, Rigshospitalet. 

Mikael Sundin, docent, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet. 
 

Delta via Zoom

Länk till Zoom-möte

Kontakt

Charlotte Weiner Doktorand