Disputationer Disputation - Charlotte Goodrose-Flores

2023-03-10 9:00 Add to iCal
Annan Akademiskt Specialistcentrum, Solnavägen 1 E, lokal: Ljung

Nutrition Care in Advanced Cancer Care –
a Clinical Perspective

Författare:

Charlotte Goodrose-Flores
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi.

Huvudhandledare:

Docent Ylva Trolle Lagerros
Karolinska Institutet Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi.

Opponent:

Professor Tommy Cederholm
Uppsala University Department of Public Health and Caring Services.

Bihandledare:

Docent Linda Björkhem-Bergman
Karolinska Institutet Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Clinical Geriatrics.

Stephanie E. Bonn, PhD
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi.

Betygsnämnd:

Docent Elin Lövestam
Uppsala University Department of Food Studies, Nutrition and Dietetics.

Professor Unn-Britt Johansson
Sophiahemmet University and Karolinska Institutet Department of Clinical Science and Education Södersjukhuset.

Docent Maria Gustafsson-Liljefors
Karolinska Institutet Department of Clinical Science, Intervention and Technology Division of Surgery and Oncology.