Disputationer Disputation: Charlotta Millbourn

2020-05-08 13:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Erna Möllersalen (Neo ground floor)

Titel på avhandlingen: "Hepatitis C - prevalence, risk factors and implications for screening"

Huvudhandledare
Karin Lindahl, Avdelningen för infektion och hud, Institutionen för medicin, Huddinge, KI

Bihandledare
Robert Schvarcz, Avdelningen för infektion och hud, Institutionen för medicin, Huddinge, KI

Opponent
Johan Westin, Göteborgs Universitet 

Zoom möte
Skicka ett mejl till charlotta.millbourn@ki.se för att få zoom-länken.