Disputationer Disputation: Ceren Emre

2021-09-03 15:00 - 23:59 Add to iCal
Campus Solna Ulf von Euler J3:06, Bioclinicum, Karolinska Sjukhuset, Solna

Titel: Resolving inflammation - analysis of mechanisms in relation to Alzheimer pathology and aging.

Huvudhandledare

Professor, senior, Marianne Schultzberg, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap, och samhälle, Sektionen för neurogeriatrik.

Bihandledare

Ann-Charlotte Granholm Bentley, gästprofessor, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap, och samhälle, Sektionen för neurogeriatrik.

Dr. Erik Hjorth, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap, och samhälle, Sektionen för neurogeriatrik.

Affilierad professor Nicolas Bazan, Neuroscience Center of Excellence, School of Medicine, Louisiana State University Health.

Dr. Silvia Maioli, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap, och samhälle, Sektionen för neurogeriatrik.

Opponent

Dr. Sophie Layé, direktor INRA, Université de Bordeaux. 

Betygsnämnd

Professor Martin Ingelsson, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Geriatrik; Molekylär geriatrik/ Rudbecklaboratoriet, Uppsala universitet.

Professor, Sven-Erik Dahlén, Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet. 

Professor Tomas Deierborg, prefekt Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet.

Zoom

Välkommen att delta via Zoom.

Kontakt

Ceren Emre Postdoktor