Disputationer Disputation Caroline Lindblad

2022-02-04 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Rolf Luft Centrum L1:00 Karolinska Universitetssjukhuset Solna och online

Titel: Interplay between Blood-Brain Barrier Disruption and Neuroinflammation following Severe Traumatic Brain Injury

Huvudhandledare

Professor Mikael Svensson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare 

Docent Eric P Thelin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 
Dr Sebastian Thams, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 
Docent Per Mattsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Opponent

Professor Iver Arne Langmoen, Institutionen för neurokirurgi, Oslo universitet, Oslo universitetssjukhus 

Betygsnämnd

Professor Eddie Weitzberg, institutionen för Fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet
Docent Anders Hånell, Institutionen för medicinska vetenskaper, Neurokirurgi, Uppsala universitet 
Docent Per Almqvist, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Kontakt

Caroline Lindblad Anknuten till Forskning