Disputationer Disputation: Caroline Leijonhufvud

2022-11-11 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Erna Möllersalen i Neo, Blickagången 16, Flemingsberg /Online

Välkommen till Caroline Leijonhufvuds disputation vid institutionen för medicin, Huddinge med titeln: Advancing Cancer Immunotherapy by Exploring NK cell Education, Antibody Targeting and Tissue Homing -Stay Tuned for Directions Reaching Beyond the Natural Biology.

Doktorand

Caroline Leijonhufvud, Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM), institutionen för medicin, Huddinge (MedH), Karolinska Institutet (KI).

Avhandlingens titel

Advancing Cancer Immunotherapy by Exploring NK cell Education, Antibody Targeting and Tissue Homing 
-Stay Tuned for Directions Reaching Beyond the Natural Biology

Huvudhandledare

Mattias Carlsten, Associate Professor, HERM, MedH, KI.

Bihandledare

  • Associate Professor, Andreas Lundqvist, institutionen för onkologi-patologi, KI.
  • Rear Admiral, Assistant US Surgeon General, Clinical Director and Senior Investigator, Richard W. Childs,
    National Heart, Lung and Blood Institute, National Institutes of Health and United States Public Health Service.

Opponent

Professor, Chiara Romagnani, Innate Immunity, German Rheumatism Research Center Berlin (DRFZ), Leibniz Association.

Betygsnämnd

  • Professor, Ewa Sitnika Quinn, Lund Stem Cell Center, Lunds universitet.
  • Professor, Fredrik Bergh Thorén, Avd för medicinsk kemi och cellbiologi, Göteborgs universitet.
  • Associate Professor, Jakob Michaëlsson, Centrum för infektionsmedicin (CIM), MedH, KI.

Delta online

Du är välkommen att delta på disputationen online via Zoom 65260300304.

Kontakt

Caroline Leijonhufvud Anknuten till Forskning