Disputationer Disputation Caroline De Visscher

2021-06-03 10:00 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen, Tomebodavägen 18A, Solna och via Zoom

Titel: Characterization and long-term follow-up of Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome (PANS)

Huvudhandledare

Professor David Mataix-Cols, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Professor Eva Serlachius, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Professor Robert Harris, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

MD/PhD AnnaCarin Horne, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet

PhD Eva Hesselmark, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent

MD/PhD Thomas Pollak, Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, King’s College London

Betygsnämnd

MD/PhD Janet Cunningham, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Professor Elisabeth Fernell, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet

PhD Tatja Hirvikoski, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet

Ordförande

PhD Lorena Fernández de la Cruz, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Zoom länk

https://ki-se.zoom.us/j/63259766806

På grund av COVID-begränsningar är Inghesalen endast öppen för ett begränsat antal deltagare.