Disputationer Disputation: Carl Söderberg

2019-06-11 13:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Radiumhemmets föreläsningssal, P1:01

Evaluation of postmortem toxicological results

Opponent

Professor Kristian Linnet, University of Copenhagen, Department of Forensic Medicine

Betygsnämnd

Professor Anders Ekbom, Karolinska Institutet, institutionen för medicin

Professor Ingemar Thiblin, Uppsala universitet, institutionen för kirurgiska vetenskaper

Professor Erik Eliasson, Karolinska Institutet, institutionen för laboratoriemedicin

Handledare

Professor Henrik Druid, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

PhD Anna K Jönsson, Linköpings universitet, institutionen för medicin och hälsa

Professor Johan Ahlner, Linköpings universitet, institutionen för medicin och hälsa, avdelningen för läkemedelsforskning

Docent Robert Kronstrand, Linköpings universitet, institutionen för medicin och hälsa, avdelningen för läkemedelsforskning

Välkommen!