Disputationer Disputation - Carl Aust

2023-01-13 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna J3:20, Sven Ivar Seldinger.

Bacteremia in patients with hematological malignancies and neutropenia

Zoom länk:

https://ki-se.zoom.us/j/68783311391

Huvudhandledare:

Lars Öhrmalm MD, PhD
Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna, Avdelningen för Infektionssjukdomar.

Opponent:

Docent Karlis Pauksens
Uppsala Universitet, Institutionen för Medicinsk vetenskap.

Bihandledare:

Professor Kristina Broliden
Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna, Avdelningen för Infektionssjukdomar.

Professor Christian Giske
Karolinska Institutet, Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för Klinisk Mikrobiologi.

Betygsnämnd:

Docent Paula Mölling
Örebro Universitet, Institutionen för Medicinska vetenskaper.

Professor Vanda Friman
Göteborgs Universitet, Institutionen för Infektionssjukdomar.

Professor Leif Stenke
Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna.