Disputationer Disputation Boris Keselman

2021-11-12 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Bioclinicum, J3:11, Birger och Margareta Blombäck och via Teams

Titel: Treatment and logistics of acute ischemic stroke: safety and outcomes

Huvudhandledare 

Dr. Michael V. Mazya, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Docent Niaz Ahmed, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Professor Nils Wahlgren, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent

Professor Peter Kelly, School of Medicine, University College Dublin

Beygsnämnd 

Professor Jan Malm, Institutionen för kliniska vetenskaper, Umeå Universitet 

Docent Signild Åsberg, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet 

Docent Caroline Ingre, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Kontakt

Boris Keselman Anknuten till Forskning