Disputationer Disputation: Bonnie Bengtsson

2022-10-28 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Erna Möllersalen i Neo, Blickagången 16, Flemingsberg

Välkommen till Bonnie Bengtssons disputation med titeln: "Liver cirrhosis - epidemiology, prognosis, and cancer."

Bonnie Bengtsson
Bonnie Bengtsson. Foto: Privat

Doktorand

Bonnie Bengtsson, avdelningen för gastroenterologi och reumatologi institutionen för medicin, Huddinge (MedH), KI.

Avhandlingens titel

 "Liver cirrhosis - epidemiology, prognosis, and cancer."

Huvudhandledare

Hannes Hagströmavdelningen för gastroenterologi och reumatologi, MedH, KI.

Bihandledare

  • Staffan Wahlin, avdelningen för gastroenterologi och reumatologi, MedH, KI.
  • Niklas Björkström, Centrum för infektionsmedicin (CIM), MedH, KI.

Opponent

Andreas Geier, Department of Internal Medicine II, Division of Hepatology, Würzburg University.

Betygsnämnd

  • Magnus Nilsson, enheten för kirurgi, CLINTEC, KI.
  • Maria Gustafsson Liljefors, enheten för kirurgi, CLINTEC, KI.
  • Hans Törnblom, Institutionen för molekylär och klinisk medicin, Göteborgs universitet.

Avhandling

Avhandling: Liver cirrhosis - epidemiology, prognosis, and cancer

Kontakt

Annika Roback Administratör