Disputationer Disputation: Björn Runesson

2021-02-18 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Konferensrummet på Baxter Novum, Novum plan 5, Hälsovägen 7. Även via Zoom.

Consequences of kidney dysfunction in the community. Health care-based epidemiological studies from the Stockholm CREAtinine Measurement (SCREAM) project.

Deltagande via Zoom

https://ki-se.zoom.us/j/66767383245?pwd=Z1FyT25FQkN1U2FaWlRSWlBjZDVNdz09

Meeting ID 667 6738 3245. Password 024410

Huvudhandledare

Professor Juan-Jesus Carrero
Karolinska Institutet
Institutionen för Medicinsk epidemiologi och biostatistik

Bihandledare

Professor Carl-Gustaf Elinder
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för medicinska njursjukdomar

Docent Peter Bárány
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för medicinska njursjukdomar

MD, PhD Abdul Rashid Qureshi
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för medicinska njursjukdomar

Fakultetsopponent

Docent Naomi Clyne
Lunds universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper
Njurmedicin

Betygsnämnd

Professor Maria Eriksson Svensson
Uppsala universitet
Institutionen för medicinska vetenskaper
Njurmedicin

Docent Inga Soveri
Uppsala universitet
Institutionen för medicinska vetenskaper
Njurmedicin

Docent Juulia Jylhäva
Karolinska Institutet
Institutionen för Medicinsk epidemiologi och biostatistik

Kontakt