Disputationer Disputation Björn Eriksson

2020-11-20 13:00 Add to iCal
Online Zoom

”Heart failure with preserved ejection fraction in primary care”

Huvudhandledare:

Docent Magnus Edner, MD, PhD, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för allmänmedicin och primärvård

Bihandledare

Professor Per Wändell, MD, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för neurogeriatrik

Professor Lars H. Lund, PhD, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna

Opponent

Professor Hans Thulesius, Lunds universitet, Institutionen för Kliniska vetenskaper, Sektionen för Allmänmedicin och samhällsmedicin.

Betygsnämnd

Docent Ingvar Krakau, Karolinska Instituttet, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna

Professor Anders Halling, Lunds universitet, Institutionen för Kliniska vetenskaper, Sektionen för Allmänmedicin och samhällsmedicin.

Docent Mats Frick, Karolinska Institutet Södersjukhuset, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Sektionen för kardiologi

Var med via Zoom

Disputationen kommer att sändas via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/64319809299

Kontakt