Disputationer Disputation - Bjarki Alexandersson

2023-11-24 9:00 Add to iCal
Annan Hörsalen Capio, ST-Göran sjukhus.

Studies on colonoscopy and inflammatory conditions of the colon

Författare:

Bjarki Alexandersson
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk medicin.

Huvudhandledare:

Peter Thelin Schmidt
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk medicin.

Opponent:

David Humes
University of Nottingham

Bihandledare:

Anna Andreasson
Stockholms Universitet.

Anna Forsberg
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi.

Charlotte Hedin
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk medicin.

Betygsnämnd::

Monika Egenvall
Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Abbas Chabok
Uppsala Universitet.

Michiel van Nieuwenhoven
Örebro Universitet.