Disputationer Disputation. Berit Sunde

2019-05-17 13:00 - 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Föreläsningssal M41, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik,
Enheten för kirurgi, Karolinska Institutet

DISPUTATION

Berit Sunde

Health Related Quality of Life and Swallowing Problems
in Oesophageal Cancer

Fredagen den 17 maj 2019, kl. 13.00
Föreläsningssal M41
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Huvudhandledare: Fakultetsopponent:
Professor Magnus Nilsson
Karolinska Institutet
Enheten för kirurgi, CLINTEC
Professor Anna Forsberg
Lunds universitet
Institutionen för Hälsovetenskaper
Bihandledare: Betygsnämnd:

Professor Pernilla Lagergren
Karolinska Institutet
Institutionen för molekylär
medicin och kirurgi

Docent Mats Lindblad
Karolinska Institutet
Enheten för kirurgi, CLINTEC

Docent Jon Tsai
Karolinska Institutet
Enheten för kirurgi, CLINTEC

Docent Claes Jönsson
Göteborgs universitet
Sahlgrenska Akademin

Docent Gunnar Wagenius
Uppsala universitet
Institutionen för experimentell
och klinisk onkologi

Professor Ulrica Nilsson
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiollogi,
vårdvetenskap och samhälle

Välkomna!

Dokument