Disputationer Disputation: Beata Molin

2022-12-09 13:00 Add to iCal
Annan Weitnersalen, Hus R, Valhallavägen 91, Sophiahemmet Högskola

Chronic pain related to childbirth
Prevalence, characteristics, women’s experiences about its impact and support from healthcare

Huvudhandledare

Professor Susanne Georgsson
Röda Korsets Högskola
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för obstetrik och gynekologi

Bihandledare

Doktor Anna Sand
Karolinska Institutet
Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Doktor Anna-Karin Berger
Röda Korsets Högskola

Docent Sofia Zwedberg
Sophiahemmet Högskola
Institutionen för hälsofrämjande vetenskap

Fakultetsopponent

Docent Linda Vixner
Högskolan Dalarna
Institutionen för hälsa och välfärd

Betygsnämnd

Docent Monika Löfgren
Karolinska Institutet
Kliniska vetenskaper,
Danderyds sjukhus

Docent Nina Bohm-Starke
Karolinska Institutet
Kliniska vetenskaper,
Danderyds sjukhus

Docent Per Kristiansson
Uppsala Universitet
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Kontakt