Disputationer Disputation: Axel Gerdtsson

2022-04-22 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Erna Möller salen, Neo-huset, Blickagången 16

Retroperitoneal Lymfkörtelutrymning vid Metastatisk Nonseminomatös Testikelcancer

Länk för deltagande via Teams

Huvudhandledare

MD, PhD Anders Kjellman
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för urologi

Bihandledare

Docent Gabriella Cohn-Cedermark
Karolinska Institutet
Institutionen för Onkologi-Patologi Enheten för Onkologi

Ph.D. Olof Ståhl
Lunds Universitet
Institutionen för Kliniska Vetenskaper
Enheten för Medicinsk Onkologi

Fakultetsopponent

Docent Göran Ahlgren 
Lund University
Institutionen för Translationell Medicin 
Enheten för Urologisk Cancer

Betygsnämnd

Docent Henrik Falconer
Karolinska Institutet
Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa
Enheten för Gynekologisk Onkologi

Docent Anna Lantz
Karolinska Institutet
Institutionen för Molekylär medicin och Kirurgi
Enheten för Urologi

Docent Daniel Molin
Uppsala Universitet
Institutionen för Immunologi, Genetik och Patologi
Enheten för Experimentell och Klinisk Onkologi

Kontakt

Axel Gerdtsson Anknuten till Forskning