Disputationer Disputation: Astrid Grensman

2020-02-14 12:00 - 23:59 Add to iCal
Campus Flemingsberg H2, Alfred Nobels allé 23

”Traditional yoga and clinical burnout: quality of life and biomarkers before and after treatment”

Huvudhandledare

Senior Professor Sigbritt Werner, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin

Bihandledare

Senior Professor Per Wändell, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi Vårdvetenskap och Samhälle
Professor Gunnar H Nilsson, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
Docent Torkel Falkenberg, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi Vårdvetenskap och Samhälle

Opponent

Docent Gunilla Brodda Jansen, Karolinska Institutet, Institutionen för Kliniska Vetenskaper

Betygsnämnd

Senior Professor Töres Theorell, Karolinska Institutet, Institutionen för Global Folkhälsa
Senior Professor Kurt Svärdsudd, Uppsala Universitet, Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap
Docent Carita Håkansson, Lunds Universitet, Avdelningen för Arbets- och Miljömedicin

Kontakt

Astrid Grensman Anknuten till Forskning