Disputationer Disputation Astrid Fjell

2021-04-28 13:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Gene, Blickagången 16. Online via Zoom

"Preventive Home Visits Among Older People – Risk assessment, self-rated health and experiences of healthy ageing"

Huvudhandledare:

Docent Anne-Marie Boström, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad

Bihandledare:

Docent Berit Seiger Cronfalk, Röda Korsets Högskola och Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Med Dr Arvid Rognve, Bergen Universitet, Institution of Clinical Medicine

Professor Monica Hermann, Högskolan på Vestlandet, Institutionen för hälsa och samhällsvetenskap

Fakultetsopponent:

Professor Karin Josefsson, Karlstads Universitet, Institutionen för hälsovetenskaper

Betygsnämnd:

Professor Gerd Ahlström, Lunds Universitet, Institutionen för hälsovetenskaperna

Professor Johan Lökk, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Docent Anna K Forsman, Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Hälsovetenskaper

Ordförande:

Professor Yvonne Wengström, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad

 

Läs avhandlingen online. Vänligen kontakta doktoranden om fysiska exemplar önskas. 

Kontakt