Disputationer Disputation: Asif Halimi

2024-05-31 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Birkeaulan, Blickagången 9B

Innovations in pancreatology

Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/61315447276

Huvudhandledare

Professor Urban Arnelo
Umeå universitet
Institutionen för diagnostik och intervention/kirurgi
och
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för kirurgi och onkologi

Bihandledare

Professor Margaret Sällberg Chen
Karolinska Institutet
Institutionen för Laboratoriemedicin
Institutionen för Odontologi

Ralf Segersvärd MD, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för kirurgi och onkologi

Professor Marco Del Chiaro
University of Colorado Anschutz Medical Campus
Division Chief, Surgical Oncology
Hepato-Pancreato-Biliary Program

Fakultetsopponent

Dyre Kleive MD, PhD
Oslo University
Institutet för klinisk medicin
Department of HPB surgery

Betygsnämnd

Adj. Professor Bengt Isaksson
Uppsala Universitet
Institutionen för kirurgiska vetenskaper,
Enheten för Gastrointestinalkirurgi

Docent Christian Sturesson
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för kirurgi och onkologi

Docent Monika Egenvall
Karolinska Institutet
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Kontakt

Asif Halimi Doktorand