Disputationer Disputation: Åsa Östlund

2022-12-09 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Ulf von Euler J3:06

Välkommen till Åsa Östlunds disputation fredag den 9 december. Avhandlingens titel: "Venous thrombosis in children; the roles of vascular access and critical illness".

Huvudhandledare

Ph.D. Andreas Andersson, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Opponent

Docent Fredrik Hammarskjöld, Linköpings Universitet, Department of Anesthesia and Intensive Care

Bihandledare

  • Docent Urban Fläring, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi
  • Docent Åke Norberg, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
  • Ph.D. Peter Larsson, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi
  • Ph.D. Jonas Berner, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Betygsnämnd

  • Docent Sophie Lindgren, Göteborgs Universitet, Department of Anesthesiology and Intensive Care
  • Docent Birgitta Romlin, Göteborgs Universitet, Department of Pediatric Anesthesiology and Intensive Care
  • Professor emeritus Mats Blennow, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Kontakt

Åsa Östlund