Disputationer Disputation: Åsa Mogren

2021-11-12 13:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Föreläsningssal Månen, Alfred Nobels Allé 8, plan 9. Även via Zoom.

Orofacial function in children with speech sound disorders

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/s/67498466042

Huvudhandledare

Docent Anita McAllister
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för logopedi

Bihandledare

Docent Lotta Sjögreen
Göteborgs Universitet,
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi,
Sektionen för hälsa och rehabilitering

Odont. Dr . Monica Barr Agholme
Karolinska Institutet
Institutionen för odontologi
Enheten för pedodonti,
Avdelningen för ortodonti och pedodonti

Fakultetsopponent

Docent /Logoped Aravind Namasivayam
Toronto University
Department of Speech-Language Pathology

Betygsnämnd

Docent Steven Lucas
Uppsala Universitet
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Pediatrisk inflammations- och metabolismforskning samt
Barnhälsa

Docent Anneli Yliherva
Tampere Universitet
Samhällsvetenskaplig fakultet
Enheten för logopedi

Docent Agneta Karsten
Karolinska Institutet
Institutionen för odontologi
Enheten för ortodonti,
Avdelningen för ortodonti och pedodonti

Kontakt